O nama

Osnovana 2009. godine

Turistička organizacija opštine Kalinovik bavi se unapređenjem i razvojem turizma na teritoriji opštine Kalinovik.

Opština Kalinovik se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Graniči se sa opštinama Foča na istoku, Trnovo i Ustikolina na sjeveru, Konjic na zapadu, Nevesinje i Gacko na jugu. Ima površinu od 679 km2.

U srednjevjekovnom periodu, Kalinovik se prvi put pominje oko 1323. godine kao župe Viševa i Zagorje, kojim je vladao Stefan Vukšić Kosača, Herceg Stefan.

Najvećim dijelom, opština se prostire na visoravni Zagorje omeđena planinskim vijenacima Treskavice (2.088 m), Lelije (2.032 m), Zelengore (2.014 m) i Crvnja (1.920 m). Visoko-planinski reljef je dominantan i zahvata preko 80% teritorije. Doline gornjih tokova rijeka Neretve na jugu i Bistrice na sjeveroistoku,te reljef i hidrografija imaju presudan uticaj.

Opština Kalinovik danas ima oko 2.000 stanovnika.

Istorija opštine Kalinovik

Opština Kalinovik imala je burnu istoriju, počevši od rimskih naseobina pa do upada Ilira i Slovena, jer je ovo područje imalo vojno-strateški i privredni značaj. To potvrđuju brojni rimski putevi, srednjovjekovna utvrđenja i gradovi kao što su: Obalj, Ulog, Ljusići, Bojići i Vlaholje.

Kao centar Župe Zagorje, 1180. godine, prvi put se pojavljuje srednjovjekovno naselje Kučevo.  Pretpostavlja se da je mjesto kasnije promijenilo naziv u Kalinovik po cvijeću Kaline, kojeg u ovom životopisnom planinskom mjestu, ugniježdenom između Zelengore, Lelije i Treskavice bilo u izobilju.

Da je na području opštine Kalinovik postojao i buran srednjovjekovni život svjedoče i mngobrojni stećci, kojih je do danas pronađeno i evidentirano 1793. Zagorje kako se naziva područje na kome se nalazi opština Kalinovik , u srednjem vijeku se rasprostiralo od  Dobrog Polja do gornjeg toka rijeke Neretve.

Kalinovik pada pod vlast Otomanske carevine 1465. godine, koja predstavlja vjekovno robstvo stanovništva sa ovog područja. Karakteristično je da je izdašnu pomoć Turcima u islamizaciji hrišćanskog življa dala bosanska hrišćanska vlastela, koja je masovno prihvatila islam da bi sačuvala posjede i moć.

Za vrijeme Otomanske carevine na području opštine Kalinovik doseljava se čuvena porodica Čengić, smatra se da su se prvo doselili u selo Borija,  a zatim su se ubrzo raselili i u okolna sela oko Kalinovika, kao što su: Jelašca, Mjehovina, Kuta i Vihovići. Jedan od najistaknutijih Čengića je Smail aga Čengić, rođen 1780. godine u selu Jelašca. On je predstavljao strah i trepet za srpsko stanovništvo na ovim područjima, opjevan je u brojnim epskim pjesmama pod nazivom ljuta guja. Porodica Čengić je iza sebe ostavila brojne kule, koje su se vremenom srušile.

Padu Otomanske carevine na našim prostorima doprinjeli su odvažni, hrabri Hercegovci koji gladne 1875. godine , podižu ustanak poznat kao Nevesinjska puška. Ovaj ustanak je imao snažan odjek gdje je živjelo srpsko stanovništvo. Jedan od vođa ovog ustanka bio je Pero Tunguz iz Uloga.

Ciljevi

Cilj osnivanja Turističke organizacije je valorizacija, očuvanje i zaštita, te promocija turističkih vrijednosti na području opštine Kalinovik.

Vizija

Vizija Turustičke organizacije Kalinovik leži u svijetloj budućnosti kada je u pitanju turizam, a temelji se na razvoju turizma kao jedne od najperspektivnijih grana privrede ovog kraja.

Aktivnosti

Promocija i iskorištavanje turističkih potencijala (prirodnih i antropogenih), uz očuvanje životne sredine, izgradnja smještajnih kapaciteta i stavljanje Kalinovika ta turističku mapu Republike Srpske, zapravo je glavna misija Turističke organizacije Kalinovik.

Kalinovik kroz istoriju

Jezik