Speleologija

Pećine

Pećina Kuk –prirodno dobro od  velikog  značaja

Pećina Kuk koja je jedna među tri u Srpskoj po ljepoti. Nalazi se na Sijeračkim stijenama, u najvišem dijelu kanjona rijeke Bistrice.

Ova pećina je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, i spada u prirodno dobro II kategorije.

Pećina je izuzetno značajan paleontološki lokalitet u Republici Srpskoj. Tokom speleoloških i paleontoloških istraživanja pronađeni su ostaci kostiju pećinskog medvjeda “Ursus Speleus” za koje se tokom mjerenja starosti ustanovljena da datiraju od 36 000-40 000 godina.
 Skupština Opštine  Kalinovik proglasila je pećinu Kuk prirodnim dobrom od velikog značaja.

Geomorfološki fenomeni

Prerast Samar na Bistrici

Rijeka Bistrica je svojim radom napravila tunelsku pecinu dugu 9 km,tkz.Prerast samar .To je rijedak geomorfoloski fenomen u svijetu.To je veliko brdo sa klisurama kroz koje protiče rijeka Bistrica u dužini od 100m i poslije se opet pojavljuje vani.

Pećine

Pećina Glavičine

Ulaz u pećinu nalazi se u Dobrim vodama kod mjesta Borija u blizini Kalinovika. Viktor Afelbek u svom radu „Novi kukci pećinari iz BiH „ objavljenom u „Glasniku zemaljskog muzeja „ u Sarajevu 1908. godine, spominju pećinu po insektu kojeg je pronašao  austrijski natporučnik Leandro Fajfer za vrijeme svojih posjeta pećini.

Speleomorfološki, Glavičina se sastoji od nekoliko velikih dvorana, bogato ukrašenih raznovrsnim formama pećinskog nakita , od kojih dominiraju masivni stalagmiti i pećinski stubovi. Ne postoji podaci u literaturi da su u pećini sprovedena temeljna istraživanja. Ukupna dužina podzemnih kanala je oko 300 metra. U neposrednoj blizini pećine nalaze se pećine Zobnjak i Rakovica, koje su nekada najvjerovatnije bile u morfološkoj vezi sa ovom pećinom. Veliko bogatstvo pećinskog nakita je bilo mamac za posjetioce, koji su pedesetih godina prošlog vijeka znatno oštetili tavanični nakit u ulaznoj dvorani.

Jezik