Lov i ribolov

Lov

Lovačko udruženje "Zagorje"

Lovište „Zagorje“ je svojim prirodnim karakteristikama jedno od onih lovišta, koje svojom raznovrsnošću šumskih terena, mnogobrojnim planinskim pašnjacima i livadama i specifičnim oblicima krečnjačkog reljefa pruža jedinstvene uslove za uzgoj raznovrsne divljači, a time za ugođaj u lovu i odmor u lovištu. Kroz cijelokupni period svoga postojanja lovište je imalo, i još uvijek ima, status sportsko-rekreacionog lovišta. Korisnik lovišta je dakle lovačko udruženje „Zagorje“ Kalinovik, koje je osnovano daleke 1950. godine kao lovačko društvo „Zagorje“.

Lovište „Zagorje“ se nalazi u jugoistočnom dijelu BiH u Republici Srpskoj, a obuhvata gornji i srednji tok rijeke Neretve do ispod mjesta Ulog. Smješteno je između planina: Zelengora, Dumoška planina, Crvanj, Visočica, Treskavica i Jahorina. Ima izdužen oblik, a proteže se od juga prema sjeveru i sjeveroistoku.

Cijelokupno lovište se nalazi na području opštine Kalinovik, ali ne obuhvata kompletnu teritoriju opštine. Naime na dijelu opštine Kalinovik ustanovljena su posebna lovišta „Zelengora“ i „Treskavica“.

Najnižu nadmorsku visinu lovište ima u srednjem toku rijeke Neretve, ispod mjesta Ulog – niz Neretvu na granici sa drugim entitetom. Ova najniža nadmorska visina lovišta je na oko 5 km od Uloga i iznosi 500 m. Najviša nadmorska visina lovišta je na vrhu Lelije 2032 m, dok od ostalih viših vrhova treba pomenuti: Maglaj 1971 m, Dejena gl. 1809 m, Previja gl. 1820 m, Bjelitovica 1739 m, Mali Orlovac 1719 m, Bistrik 1690 m, Ručnik 1496 m i Krbljina Zvijezda 1414 m. Prosječna nadmorska visina terena lovišta je oko 1100 m što ga svrstava u planinska lovišta.

Teren lovišta pripada oblasti Dinarskih planina, a osnovnu matičnu podlogu čine krečnjaci. Samo dio Mrežice (Varoš) ima silikatnu podlogu. Planine su izdignute, a rijeke Neretva i Dobropoljska rijeka, kao i veći potoci su duboko usječeni i nikada ne presušuju.

Ribolov

Sportsko-ribolovno društvo "Ulog"

Sportsko ribolovno društvo “Ulog” iz istoimenog mjesta smještenog na Neretvi je nastalo 1997. godine i ima oko 100 članova.

Rijeka Neretva je bogata potočnom pastrmkom-endemičnom vrstom ribe. Ribolov je jako zastupljen na Neretvi, a od sistema ribolova najzastupljeniji je Flay fishing, mušičarenje i varaličarenje, riblov na plovak i dubinski ribolov.

Na osnovu člana 5 i 7. Zakona o ribarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:4/02 i 58/ 09) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je sa SRD „Ulog“ Kalinovik zaključilo Ugovor o ustupanju ribarskog područja na korišćenje .

Ribolovno područje opštine Kalinovik čine sledeće ribolovne vode sa utvrđenim granicama:

  1. Rijeka Neretva od teritorijalne granice sa opštinom Gacko u mjestu Krupac do granice sa Entitetom FBiH sa njenim pritokama,
  2. Borilovačko i Orlovačko jezero u teritorijalnim granicama opštine Kalinovik,
  3. Kotlaničko i Štirinsko jezero,
  4. Kladopoljsko jezero,
  5. Crvanjsko jezero,
  6. Jezero Gvozno,
  7. Rijeka Dobropoljka u teritorijalnim granicama opštine Kalinovik sa pritokama,
  8. Graiseljski potok sa vještačkom akumulacijom i pritokama Graiseljica i Tatinac.
Jezik